Enkele toetsen die vaak gebruikt worden:

F1: Help
ESC: Annuleert een invoer
ENTER: Bevestigt een invoer
ALT+F4: Sluit een toepassing (ook Windows) af

TAB: Springt naar het volgende veld
SHIFT+TAB: Springt naar het vorige veld
ALT+TAB: Schakelen tussen toepassingen

CTRL+C: Kopieert de huidige selectie
CTRL+X: Knipt de huidige selectie
CTRL+V: Plakt wat gekopieerd is

Een overzicht van alle combinaties is te vinden op de volgende locatie:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;126449